Swift

  1. – ett programspråk från Apple. Det är avsett för program­utveckling för macOS och iOS, och ska er­sätta Objective‑C. – Swift pre­senterades i juni 2014. Det var först endast till­gäng­ligt för utveck­ling för OS X (numera macOS) och IOS, men i juni 2015 blev det öppet för alla som vill använda det, alltså även för Windows och Android. I december 2015 släppte Apple Swift med öppen käll­kod. – Läs mer på Apples webb­sidor;
  2. Society for worldwide inter­bank communication – en världs­­­omfattande organisation för över­­­föring av pengar mellan banker genom dator­­­nät. – Swift grundades 1973, och finns i nästan alla länder. Det är ett före­­tag som ägs av banker, finans­­­bolag och stor­­­företag. Det har huvud­­­kontor i Belgien. – Sommaren 2009 beslöt EU:s minister­­­råd att inleda sam­tal med USA om att ge USA till­­gång till Swifts in­formation om be­talningar. USA hade begärt till­gång till in­formationen som led i kampen mot terrorism. Tidigare fanns Swifts servrar i USA, men efter att de flyttades till Europa skyddas informationen av EU:s lagar om skydd för person­upp­gifter. I februari 2010 röstade Europa­parlamentet nej till för­slaget om att ge USA till­gång till informationen. Men senare samma år god­kände Europa­parlamentet en något för­ändrad version av avtalet. – Swift är också en alternativ benämning på BIC (en kod för identifiering av banker);
  3. Jonathan Swift (1667—1745) – irländsk författare, politiker och präst, mest känd för boken Gullivers resor, först utgiven 1726. Även om Gullivers resor numera ofta ses som en barnbok, vilket förut­sätter att man utesluter delarna tre och fyra, är det i själva verket en politisk satir. Swifts Ett anspråks­­löst förslag (A modest proposal) från 1729 är en av de blodigaste satirer som har getts ut. – Inom it har Jonathan Swift bidragit med namnet på sökmotorn Yahoo och med termerna big-endian och little-endian.

[betalningar] [litteratur] [macos och ios] [programspråk] [ändrad 31 juli 2019]