Cyclone

ett programspråk som är baserat på C, men som uppges vara fritt från många av de brister som gör C‑program känsliga för data­intrång och andra attacker. – Cyclone ut­vecklades runt år 2000 av forskare på AT&T Research och Cornell‑universitetet. U­tvecklingen av program­språket verkar ha avstannat i mitten av 00-talet. – Se cyclone.thelanguage.org (inte uppdaterad på många år, men har länkar för ner­laddning av Cyclone).

[c] [ändrad 24 april 2019]