C sharp

skrivs oftast C# – ett program­språk som har ut­vecklats av Micro­soft. – C sharp är avsett för Dotnet. C sharp är det engelska namnet på tonen ciss. Namnet anspelar på program­språket C, som C# är baserat på. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[c] [ändrad 21 september 2021]