C sharp

skrivs oftast C#program­språk som har ut­vecklats av Micro­soft. Det är av­sett för Dotnet. C sharp är det engelska namnet på tonen ciss. Namnet an­spelar på program­språket C. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor.