Objective-C

det programspråk som fram till 2014 användes i Apples Mac OS X (som numera heter macOS) och i iOS. Men Apple gick i juni 2014 över till det egenutvecklade språket Swift. – Objective‑C utvecklades på 1980‑talet och är avsett för objektorienterad programmering, och är kraftigt påverkat av Smalltalk, men det är baserat på C. Objective‑C användes också i NextStep†. – Se Apples dokumentation om Objective‑C (från 2014).

[C] [ändrad 14 december 2022]

Dagens ord: 2012-11-14