C++

ett av de viktigaste program­språken, utformat för objek­torien­terad program­mering. – C++ utvecklades 1979—1985 av dansken Bjarne Stroustrup (stroustrup.com), då på Bell Labs. Han var in­spi­rerad av Simula 67, men han skrev språket i C. (C++ betyder C+1.) C++ fick snabbt stor sprid­ning, bland annat för att AT&T införde C++ som standard­språk. – Liksom före­gångaren C är C++ kraft­fullt och ger pro­gram­me­raren stora möjlig­heter till detaljstyrning, och liksom C har C++ brister, främst dålig minnes­hantering. – Angående ryktet om att Bjarne Stroustrup uppfann C++ bara för att skapa väl­betalda jobb åt programmerare, se webbplatsen Snopes (länk).

[programspråk] [skvaller och rykten] [ändrad 31 juli 2019]