Object oriented C

OOC – programmeringsstil där man skriver objektorienterade program i programspråket C. – Man skriver alltså inte i varianter av C, som C++ eller Objective‑C, utan i rent C. För programmering i OOC finns särskilda hjälpmedel, till exempel här. – OOC blev omtalat när det i mars 2012 blev känt att trojanen Duqu var skriven i OOC.

[c] [ändrad 31 oktober 2017]