Duqu

infiltrations­pro­gram som infek­terar data­system för att kart­lägga dem. – Duqu an­griper främst industri­ella system. Duqu ställer inte själv till någon direkt skada, men fungerar som en bakdörr till det infek­te­rade systemet. Duqu kan alltså under­lätta fram­tida angrepp. Det är baserat på Stuxnet och kallas också för Stuxnet 2. Ett senare liknande infiltra­tions­program är Flame, bety­delse 3.

[skadeprogram] [ändrad 4 juli 2017]