Duqu

ett infiltrations­pro­gram som infek­terar data­system för att kartlägga dem. – Duqu, som upptäcktes 2011, an­griper främst industri­ella system. Duqu ställer inte själv till någon direkt skada, men fungerar som en bakdörr till det infekterade systemet. Duqu kan alltså underlätta fram­tida angrepp. Det är baserat på Stuxnet och kallas också för Stuxnet 2. Ett senare liknande infiltrationsprogram är Flame, betydelse 3.

[skadeprogram] [ändrad 3 september 2022]