digital dystopi

en tänkt framtid då beslut om människors välfärd fattas av datorprogram, inte av andra människor. – Det antas att mänskliga beslutfattare har mer empati med fattiga och sjuka människor än vad datorprogram har. En aspekt av digital dystopi är att alla kontakter med myndigheter måste ske genom internet: den som saknar dator eller smart mobil, saknar e‑legitimation eller har glömt bort lösenord kan gå miste om pension eller försörjningsstöd. En del anser att den digitala dystopin redan har inletts. – På engelska: digital dystopia – se också dystopi. – Läs också om robodebt.

[framtidsvisioner] [21 december 2021]

Wayforward machine

en webbplats som visar hur internet kan se ut 2046. – Wayforward Machine ska illustrera hur tillgången till information på internet blir allt mer inskränkt på grund av censur, blockeringar och krav på att besökarna skaffar konto med inloggning och krav på ifyllning av personuppgifter innan de får se något. Man kan ange webbadresser i Wayforward Machine och får då se en tänkt framtida version av webbsidan det gäller. – Wayforward Machine skapades 2021 av Internet Archive i samband med dess 25‑årsjubileum. Namnet anspelar på Wayback Machine. – Se wayforward.archive.org.

[framtidsvisioner] [10 oktober 2021]

infokalyps

  1. – ett samhällstillstånd där man inte längre kan lita på information. Även foton, filmer och ljudinspelningar kan vara förfalskade, men praktiskt taget omöjliga att skilja från äkta – se deepfake;
  2. – ordet infokalyps används också om övervakningssamhället. Uttrycket ”The four horsemen of the infocalypse” — ”infokalypsens fyra ryttare” – brukar syfta på terrorister, narkotikahandlare, pedofiler och organiserad brottslighet. Massövervakning och andra intrång i privatlivet brukar, enligt de som använder uttrycket, motiveras med att sådana åtgärder är nödvändiga för att bekämpa de grupperna av brottslingar.

Infokalyps, på engelska infocalypse, är en sammandragning av information och apokalyps. Apokalyps brukar användas i betydelsen världens undergång, men det är grekiska för avslöjande, avtäckande, uppenbarelse. Ordet apokalyps har sedan början av 1900-talet blivit spritt i överförd betydelse därför att Uppenbarelseboken i Bibeln (Johannes apokalyps, alltså uppenbarelse) beskriver ”den yttersta tiden” med naturkatastrofer och krig. I Uppenbarelseboken beskrivs också de fyra ryttarna: seger, krig, svält och död.

[framtidsvisioner] [källkritik] [övervakning] [1 november 2020]

longevity escape velocity

livslängdens flykthastighet, på engelska förkortat LEV – tänkt framtida stadium av medicinsk vetenskap där människornas livslängd förlängs snabbare än de närmar sig döden. Alltså ett slags odödlighet. – Uttrycket har myntats av Aubrey de Grey (se Wikipedia), engelsk författare och forskare i åldrande. Det har anknytning till transhumanism. (Escape velocity, flykthastighet, syftar annars på den hastighet som rymdfarkoster måste ha för att övervinna jordens dragningskraft och komma ut i yttre rymden.)

[framtidsvisioner] [hälsa] [it-liv] [2 juli 2017]

tricorder

– från tv-serien Star Trek: en fiktiv handhållen dator som skannar in data från om­giv­ningen (ljud, bild, dofter, annat), analyserar dem och lagrar dem. I tv‑serien finns det olika sorters tri­cord­ers: en generell, en medicinsk, en teknisk och flera andra. Det är alltså inget som finns utanför Star Trek‑världen, men tricordern har inspirerat en del konstruktioner. Tävlingen Qualcomm Tricorder Xprize (tricorder.xprize.org) går ut på att konstruera en Tricorderliknande medicinsk skanner – se DxtER. – Namnet är en sammandrag­ning av tri-function recorder, vilket syftar på de tre funktionerna inläsning, analys och lagring.

[framtidsvisioner] [medicinsk teknik] [ändrad 12 september 2018]

algokrati

politiskt styre genom algoritmer. – Alltså det att så många politiska beslut som möjligt ska fattas och, om möjligt, också verkställas av datorprogram. Det antas då att datorprogrammen fattar beslut snabbt och effektivt på ett opartiskt sätt, och på ett sätt som är mest gynnsamt för de flesta. Givetvis möts detta av farhågor för ett dystopiskt samhälle där medborgarna är maktlösa gentemot maskinerna. Se också algoritmisk snedvridning – Uttrycket algokrati anspelar på teknokrati: åsikten att samhället ska styras enligt tekniska principer för fördelning av energi och andra resurser. – På engelska: algocracy, ett ord som har funnits åtminstone sedan 1998. – Se till exempel denna artikel av från 2017 av John Danaher (länk). (Helt apropå: se också ”Computer says no”.)

[framtidsvisioner] [politik] [ändrad 27 oktober 2020]

U-samhället

U står för ubikvitär (ubik) – benämning på ett framväxande samhälle där allt fler människor och maskiner är ständigt uppkopplade genom trådlös internetkommunikation. Benämningen förekom främst på 00‑talet. Man kan hela tiden veta var barn, vuxna, fordon och andra saker befinner sig. Även om syftet är gott – barnens säkerhet, effektiva transporter – skulle U‑samhället kunna utvecklas till ett övervakningssamhälle. – Uttrycket U‑samhälle kan också ha andra betydelser. – Se också sakernas internet.

[framtidsvisioner] [förkortningar på U] [ändrad 4 januari 2019]

transhumanism

en rörelse som tror att människans förmågor kan förbättras radikalt med hjälp av teknik. Sjukdomar och funktionsvariationer ska kunna förebyggas eller avhjälpas, och även döden ska kunna avskaffas. En känd förespråkare för transhumanism är Ray Kurzweil, men ordet transhumanism myntades redan 1957 av biologen och författaren Julian Huxley (se Wikipedia). – Se också longevity escape velocity (LEV).

[filosofi] [framtidsvisioner] [ändrad 4 juli 2019]