matris

Kodflödet från filmen The Matrix. Gröna tecken mot svart botten, vertikalt ordnade.
Ingen matris, men från The Matrix.
  1. – ordnad uppställning av data i två dimensioner, som i en tabell. – Matriser används för speciella beräkningar, matrisalgebra, och de data som finns i matriser kallas för element. Ibland kallas också liknande uppställningar i tre eller fler dimensioner för matriser. – Se Wolfram Alphalänk. – Jäm­för med array;
  2. – datorer och annan utrustning som är tätt sammankopplade i ett rutnät. Motsvaras på engelska ofta av fabric, flätverk;
  3. – se matrisskrivare;
  4. – allmänt ord för sådant som är ordnat i ett rutnätsmönster.
  5. – engelska the matrix används också om ett samhälle där indoktrinerade människor utan att inse det agerar i ett mönster som fastställts av överheten. – Se också filmen The Matrix (länk).
  6. – Den ursprungliga betydelsen av matris är gjutform. Ordets betydelse har i ma­te­matik breddats så att det kan stå för ett mönster som tal eller data måste passas in i. Ordet matris har också specialbetydelser inom andra områden. – På engelska: matrix.

[framtidsvisioner] [matematik] [nätverk] [skrivare] [ändrad 1 september 2021]

exaflood

eller exa-tsunami – tänkt kommande flodvåg av bandbredds‑krävande filer, till exempel filmer, som kommer att överbelasta internet. – Benämningen syftar på exa som i exabyte – tusen miljoner gigabyte. Läs också om exascale. – Uttrycket exaflood infördes 2007 av Bret Swanson (bretswanson.com) i en debattartikel i Wall Street Journal, se länk (kräver konto). Idén avfärdades senare som grundlös av Andrew Odlyzko, klicka här.

[framtidsvisioner] [internet] [telekom] [ändrad 18 mars 2023]

grey goo

grå sörja – en enorm mängd nanotekniska apparater som i dystra framtidsvisioner antas uppfylla jordens yta och tränga undan människorna. – Uttrycket grey goo kommer från K Eric Drexlers bok Engines of Creation från 1986, som kan läsas på e‑drexler.com (nere sedan maj 2020arkiverad). Eric Drexler tog senare avstånd från idén om grey goo i en artikel i tidskriften Nanotechnology från augusti 2004. – Men liknande tankar har framförts av Bill Joy. – Stavas också gray goo. – Se också blue goo, buckyjunk och xenobot.

[framtidsvisioner] [nano] [robotar] [ändrad 14 juli 2022]