Handduksdagen

Bild på handduk och texten Always know where your towel is Towel day May 25
Don’t panic.

(Towel day) – högtidsdag som firas varje år den 25 maj. – Hand­­duks­­dagen samman­­faller händelse­vis med Geek pride day, med årsdagen av premiären 1977 på den första Star Wars‑filmen och med the glorious 25 May i Terry Pratchetts Discworld. – Se towelday.org. – Se också detta hand­duks­­inlägg från den inter­natio­nella rymdsta­tionen ISS: länk.

[års­dagar] [ändrad 24 maj 2017]

Office 2.0

informell beteckning på kontorsprogram som körs i webb­läsare. Uttrycket var i bruk på 00‑talet. – Programmen in­stalleras alltså inte på an­vändarens dator, utan körs i en webb­läsare. Själva pro­grammet finns på en webb­server. An­vändaren kommer åt sina pro­gram och sina filer från vilken dator som helst. – Office 2.0 står inte för en be­stämd upp­sättning program, utan det kan vara vilken kom­bination av pro­gram som helst: ord­be­handlare, kalkylark, bildspels-pro­gram och annat. – Namnet Office 2.0 an­spelar på pro­gram­sviter som Micro­soft Office och Apache Open Office. Siffrorna 2.0 anspelar på webb 2.0. – Ingen ”äger” namnet Office 2.0, men benämningen myntades av amerikanen Ismael Ghalimi (länk), som 2005 prövade om det gick att ersätta alla pro­gram på datorn med pro­gram som kördes över internet. Ismael Ghalimi skrev tidigare bloggen IT Redux.

[generationer] [office] [programsviter] [ändrad 29 januari 2018]

digital inföding

(digital native) – en som har vuxit upp med internet och mobil­tele­foner, och därför tar sådant som själv­klart. Kallas ibland också för generation e. Mot­satsen kallas för digital invand­rare. – Se också generation Z.

[it-folkgrupper] [ändrad 1 januari 2018]