versionskontroll

(revision control, source control, version control) – hantering av olika versioner av samma information (ett dokument, källkoden till ett program). Används när flera personer samtidigt arbetar med informationen. Behövs för att spåra och rätta till fel, för konsekvensändringar och för att sammanställa en slutgiltig version. Program eller funktioner för versionskontroll brukar numrera och datera alla versioner på ett systematiskt sätt. Det brukar också gå att checka ut ett dokument för att arbeta med det: då blir dokumentet låst så att bara den som har checkat ut dokumentet kan göra ändringar.

[systemutveckling] [versioner] [ändrad 5 november 2017]