Windows 2000

den femte versionen av Windows NT†, lanserad år 2000. – Beteckningen kan vara förvirrande, eftersom Microsoft på 1990‑talet använde årtal som beteck­ning på operativ­system för konsumentmarknaden, alltså som i Windows 95/98. Men Windows 2000 var alltså avsett för företagsmarknaden. (Se också Windows ME†.)

[windows] [windows-versioner] [ändrad 6 november 2018]