checka ut

i arbete med databaserversionshantering och programutveckling: att hämta ett dokument, en post i en databas eller ett avsnitt med programkod för bearbetning och samtidigt låsa det för andra användare. – Detta görs för att förhindra att flera användare eller program samtidigt och oberoende av varandra ändrar i dokumentet (se versionskonflikt). Om ett dokument är utcheckat kan andra behöriga användare eventuellt läsa det, men de kan inte ändra i det förrän det checkas in igen. – Se också checka in – observera att användaren måste checka in [sig själv] för att kunna checka ut [det som hon ska arbeta med]. – På engelska: check out, checkout.

[databaser] [programmering] [versioner] [ändrad 12 september 2019]