Hagström, Stig

Foto av Stig Hagström.
Stig Hagström. Foto: Stanford-universitetet.

(1932—2011) – svensk forskare, professor i fysik, forskningschef för materialutveckling på Xerox PARC 1976—1987, universitetskansler i Sverige 1992—1998, professor i materialvetenskap på Stanford, initiativtagare och chef för Stanford center for innovations in learning, SCIL, numera del av Human sciences and technology advanced research institute, H‑Star (länk). – Stanfords dödsruna över Stig Hagström finns här, och en intervju med Stig Hagström från 2006 finns här.

[personer] [universitet och forskningsinstitut] [ändrad 27 april 2018]

Software Engineering Institute

(SEI) – amerikanskt forskningsinstitut med inriktning på programutveckling och it-säkerhet, ytterst för krigsmaktens behov. Det drivs sedan 1984 av Carnegie Mellon-universitetet på uppdrag av amerikanska staten. – SEI arbetar bland annat på att göra programutveckling till en ingenjörs­konst (software engineering) med tidsplaner, förutsäg­bara resultat och kostnader samt kriterier för utvärdering. SEI är känt för sina ut­värde­ringar av mogen­heten hos program­utveck­lande orga­nisa­tioner – se SEMA och CMMI. – SEI driver också datasäkerhetscentralen CertCC.

[forskningsinstitut] [ändrad 7 september 2018]

Bell Labs

amerikanskt forskningsinstitut, sedan 2016 ägt av Nokia. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. De som blev anställda som forskare på Bell Labs hade under institutets storhetstid frihet att i stort sett göra vad de ville. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. – Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde från början AT&T, men ingick sedan 1997 i Lucent, från 2006 i Alcatel–Lucent och därmed, sedan 2016, i Nokia. (En mindre del av Bell Labs fördes 1997 till AT&T och blev AT&T Labsse länk.) – Efter att Lucent gick ihop med Alcatel skars verksam­heten på Bell Labs ner drastiskt. – Bell Labs webb­sidor finns på bell-labs.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 21 januari 2019]

Machine intelligence research institute

(MIRI) – tidigare The Singularity institute for artificial intelligence – amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för arti­ficiell intelligens samt anordnar kon­fe­renser och avancerade kurser. Insti­tutets konferens­verk­sam­het togs 2012 över av Singularity university, och då bytte institutet namn för att undvika samman­blandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singu­la­ri­teten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 18 augusti 2017]

NORDUnet

ett nordiskt datornätverk som knyter samman de fem nordiska universitetsnät­verken. Alltså svenska Sunet samt danska Forsknings­nettet, finska Funet, isländska RHNet och norska Uninett. Nurdunet äger den gemensamma driftcentralen NUNOC. – Nordu­net är ett aktie­bolag med huvud­kontor i Köpen­hamn. – Se nordu.net.

[nätverk] [universitet] [ändrad 17 november 2018]