FAQ

Frequently asked questions – ett antal frågor och svar som publiceras på en webbplats och som brukar gälla utgivaren och utgivarens verksamhet. Förkortningen är vanlig även på svenska webbsidor, men på svenska används också förkortningen FoS, frågor och svar.

[förkortningar på F] [webbpublicering] [19 mars 2018]

treklicksregeln

man bör kunna hitta den information man söker på webben med högst tre musklick. Om användarna behöver klicka fler än tre gånger tror man att de tröttnar och ger upp. – Regeln formulerades 2001 av Jeffrey Zeldman (zeldman.com) i boken Taking your talent to the web, och den anses av många vara felaktig och föråldrad. Se till exempel denna artikel (från 2019) på Nielsen Norman Groups webbsidor. – Även: 3‑klicksregeln. – På engelska: the three-click rule eller the 3‑click rule.

[lagar] [webbpublicering] [ändrad 12 augusti 2019]

React

bibliotek med JavaScript-kod, avsedd för programmering av dynamiska grafiska användargränssnitt. Med att de är dynamiska menas att de kan förändras medan de visas utan att man behöver läsa in sidan på nytt. – React har i praktiken i slutet av 2010-talet blivit ett mycket spritt ut­veck­lings­verk­tyg för webbplatser. – React utvecklades av Jordan Walke, ut­veck­lare på Facebook. Facebook tog det i bruk 2011. Sedan dess har många andra organisationer börjat använda React. Det kan användas fritt. – Kallas också för React.js och ReactJS. – React ska inte förväxlas med ReactOS. – Se reactjs.org.

[programmering] [webbpublicering] [19 maj 2017]

iscensättningsserver

(staging server)server för testning av webbsidor innan de publiceras. En iscensättningsserver har samma egenskaper som en webbserver, förutom att den inte publicerar webbsidorna på webben. De visas bara för pro­gram­­me­ra­ren, som vill kunna förvissa sig om att sidan ser ut och fungerar som den ska.

[webbpublicering] [3 april 2017]