iscensättningsserver

(staging server)server för testning av webbsidor innan de publiceras. En iscensättningsserver har samma egenskaper som en webbserver, förutom att den inte publicerar webbsidorna på webben. De visas bara för pro­gram­­me­ra­ren, som vill kunna förvissa sig om att sidan ser ut och fungerar som den ska.

[webbpublicering] [3 april 2017]

länkstig

(breadcrumbs) – förteckning, steg för steg, över de länkar som leder till en viss sida i en organisations webbplats. Man börjar med ingångssidan och går sedan nedåt i hierarkin. Syftet är att göra det lätt för besökaren att orien­te­ra sig på webbplatsen och i synnerhet att backa i en sökning. – Exempel: Denna artikel i IDG:s ordlista om ordet länkstig har denna länkstig:

idg.se > it-ord > länkstig

– Det är praxis att man i en länkstig länkar till de föregående sidorna, men att den sida som länkstigen visas på nämns, men inte länkas (det vore menings­löst eftersom besökaren redan är där), däremot mark­e­ras den på något sätt – här med halvfet stil. Det är inte heller nödvändigt att en länkstig skrivs som en lång rad, utan den kan också visas som en lista. – Läs mer i PTS webbriktlinjer.

[webbpublicering] [ändrad 15 april 2023]

Accelerated mobile pages

(AMP) – ett projekt för kodning av tidningssidor så att de snabbt ska kunna visas på smarta mobiler. AMP har bland annat följande funktioner:

  • asynkron Javascript. Det innebär att en sida inte måste vänta medan ett Javascript blir inläst och exekverat. Resten av sidan renderas utan att vänta på Javascript;
  • – inga anrop till externa webbresurser får fördröja renderingen av resten av en sida;
  • – yttermått för varje element på sidan måste anges redan i HTML‑koden. Telefonen kan därför avsätta utrymme åt varje element innan innehållet har laddats ner. Sidans struktur kan därför ritas upp innan sidan fylls på med text och bild. Man slipper ryckiga förändringar av sidan.

– AMP använder en form av HTML som heter AMP HTML. Det fungerar på de senaste versionerna av alla vanliga webbläsare. Det utvecklas i öppen källkod av Google i samverkan med projektet Digital news initiative, DNI. – Se amp.dev.

[massmedier] [webbpublicering] [öppen källkod] [ändrad 8 maj 2019]

fjärrinnehåll

fil som ingår i en webbsida, men som inte lagras på webbservern. – På webbservern finns bara en länk till filen. När en besökare hämtar webb­sidan från webbservern måste fjärrinnehållet därför hämtas från en annan server. Detta kan i vissa fall medföra säkerhetsproblem. – Ett vanligt exempel på fjärrinnehåll är annonser på webbsidor. – Fjärr­inne­håll kan vara av vilket slag som helst: text, bild, ljud, video eller annat. – På engelska: remote content.

[filer] [webbpublicering] [ändrad 7 juli 2019]

tag helper

en funktion som automatiserar uppdatering av information på webbsidor. – En tag helper är en kod som representerar en uppgift eller annat – en e‑postadress, en länk, en bild, text – i programmering av webbsidor. I stället för att ange hela uppgiften gång på gång lägger programmeraren in motsvarande tag helper. Poängen med det är att det blir lätt att ändra – programmeraren ändrar på ett enda ställe vad tag helpern står för, och det slår då igenom i alla förekomster på webbsidan. – Tag helpers infördes av Microsoft i Asp.net. Det underlättar för webb­pro­gram­me­r­arna jämfört med att programmera motsvarande funktion i Razor, där man måste använda programkod i C# eller Visual Basic. Tag helpers blir ren HTML när sidorna överförs till besökaren, och är enkla att förstå och överblicka.

[webbpublicering] [ändrad 6 maj 2020]