treklicksregeln

(the three-click rule) – man bör kunna hitta den information man söker på webben med högst tre musklick. – Regeln formulerades 2001 av Jeffrey Zeldman (zeldman. com) i boken Taking your talent to the web, och den anses av många vara felaktig och föråldrad.

[lagar] [webbpublicering] [29 maj 2017]