35 millimeter

  1. 35-millimetersfilm – den 35 millimeter breda film som används i så kallade små­bilds­kameror. Själva bildrutan är 24×36 millimeter, utom i så kallat halvformat, som är 18×24 millimeter. Detta var den van­lig­aste typen av film före digitalkamerorna. Samma film används i pro­fes­sion­ella filmkameror;
  2. 35-millimetersobjektivobjektiv med bränn­vidden 35 milli­meter, som ger lätt vid­vinkel på en små­bilds­kamera med bildrutor på 24×36 millimeter. (Men med andra mått på bildrutan ger samma bränn­vidd en annan bildvinkel.) – Se också 35-mm equi­valent.

[foto] [kameror] [ändrad 26 april 2018]