35-mm equivalent

om digitalkameror: 35-milli­meters­­ekvi­­valent bränn­­vidd – sätt att ange bränn­­vidden på en digital­­kamera så att det blir lätt­­begrip­ligt för de som är vana vid små­­bilds­­kameror för 35‑milli­meters­film. Man anger den brännvidd som på en småbildskamera skulle ge samma bildvinkel som digitalkameran ger med ett visst objektiv– På en digitalkamera kan nämligen en bränn­­vidd på 20 eller 25 milli­­meter ge samma bild som en bränn­vidd på 50 milli­meter ger på en små­bilds­kamera. Det beror på att bild­­vinkeln inte bara beror på brännvidden, utan också på hur stor bildsensor kameran har. (Det gäller också för kameror för film. För en småbilds­­kamera hade ett normal­objektiv 50 millimeters bränn­vidd, men för en Hassel­blad med film­formatet 60⨯60 millimeter var normal­objektiven på 85 milli­meter.) Och digital­kameror brukar ha bild­sensorer som är mindre än en traditionell film­ruta på 24⨯36 millimeter. Det gör att en bränn­vidd som räknas som vid­vinkel på en småbilds­kamera i stället på en digitalkamera kan ge en bild som ett normalobjektiv. – Ofta skriver man på svenska bara till exempel: ”15 mm (motsvarar 85 mm)”, och tar för givet att kameraköparen för­står att man jäm­för med objektiv för 35‑milli­meters­film. På en små­bilds­kamera räknas brännvidder runt 50 milli­meter som normal (motsvarar det bildfält som ögat ser), 35 milli­meter och där­under som vidvinkel och över 70 milli­meter som tele. För att köparen snabbt ska fatta vad som är vid­vinkel, normal och tele anger till­verkarna alltså ofta inte (inte bara) den faktiska bränn­vidden, utan räknar om till mot­svarande bränn­vidd för småbildskameror.

[kameror] [ändrad 27 juni 2018]

Dagens ord: 2018-06-30