35-mm equivalent

om digitalkameror: 35-milli­meters­­ekvi­­valent bränn­­vidd – sätt att ange bränn­­vidden på en digital­­kamera så att det blir lättbegripligt för de som är vana vid små­­bilds­­kameror för 35‑millimetersfilm. – Man anger den brännvidd som på en småbildskamera skulle ge samma bildvinkel som digitalkameran ger med ett visst objektiv. – På en digitalkamera kan nämligen en bränn­­vidd på 20 eller 25 millimeter ge samma bild som en bränn­vidd på 50 millimeter ger på en små­bilds­kamera. Det beror på att bildvinkeln inte bara beror på brännvidden, utan också på hur stor bildsensor kameran har. (Det gäller också för kameror för film. För en småbilds­­kamera hade ett normal­objektiv 50 millimeters brännvidd, men för en Hassel­blad med film­formatet 60⨯60 millimeter var normalobjektiven på 85 milli­meter.) Och digitalkameror brukar ha bildsensorer som är mindre än en traditionell film­ruta på 24⨯36 millimeter. Det gör att en brännvidd som räknas som vid­vinkel på en småbilds­kamera i stället på en digitalkamera kan ge en bild som ett normalobjektiv. – Ofta skriver man på svenska bara till exempel: ”15 mm (motsvarar 85 mm)”, och tar för givet att kameraköparen för­står att man jämför med objektiv för 35‑millimeters­film. På en småbildskamera räknas brännvidder runt 50 milli­meter som normal (motsvarar det bildfält som ögat ser), 35 milli­meter och därunder som vidvinkel och över 70 millimeter som tele. För att köparen snabbt ska fatta vad som är vidvinkel, normal och tele anger tillverkarna alltså ofta inte (inte bara) den faktiska brännvidden, utan räknar om till motsvarande bränn­vidd för småbildskameror.

[kameror] [ändrad 27 juni 2018]

Dagens ord: 2018-06-30