3d-skanner

anordning som kan avläsa ett tredimensionellt föremåls form och spara den som koordinater. Genom att mata in data från en 3d‑skanner i en 3d‑skrivare kan man sedan framställa kopior av föremålet. (Se också skanner.)

[skanner] [3d] [ändrad 29 maj 2018]