802.11h

tillägg till wi-fi-standarden 802.11a, avsett att uppfylla de europeiska kraven på radiosändningar på 5 megahertz-bandet. Fastställdes 2003. Tillför styrning av sändareffekten (TPC) och dynamiskt frekvensval (DFS). Behövs för att signalerna inte ska störa radar.

[standarder] [trådlöst] [ändrad 28 oktober 2019]