802.11a

en specifikation för tråd­lösa nät­verk som möjlig­gjorde snabbare dataöverföring än före­gångaren 802.11b. Proodukter baserade på 802.11a togs i bruk under 2002. – 802.11a sände på frekvenser mellan fem och sex gigahertz, och klarar i praktisk drift att sända upp till 24 megabit i sekunden. Teoretiskt kunde man sända med upp till 54 megabit per sekund. – 802.11a ingår i en familj av speci­fika­tioner för tråd­lösa nät – se 802.11.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 11 november 2019]