AAduino

elektroniskt styrkort i format som ett AA-batteri, kompatibelt med Arduino. – AAduino har konstruerats av den svenska utvecklaren Johan Kanflo (johan.kanflo.com). Det finns inte att köpa, men man kan bygga en själv enligt Johan Kanflos ritningar, se här (blogg) och här (Github).