Aakash

en surfplatta som skulle säljas i Indien till studenter till lågt pris. – Aakash lanserades 2012, och såldes först för ungefär 350 kronor till studerande, men målet sades vara att få ner priset till ungefär 250 kronor. Tillverkare var det brittisk‑kanadensiska företaget Datawind. På ett tidigt stadium uppstod problem med tillverkningsvolym, att hålla det utlovade priset och att klara de utlovade specifikationerna. Det är oklart om några Aakash‑surfplattor har levererats efter 2012. – Aakash hade Android som operativ­system. Aakash, som är hindi för himmel, kallades först för Sakshat. Det var en fortsätt­ning på den indiska sats­ning på lågprisdatorer som började med Simputer†. – Se ubislate.co.uk (senast uppdaterad 2014).

[inaktuellt] [lågprisprodukter] [surfplattor] [ändrad 28 juli 2020]

Dagens ord: 2014-08-01