abstraktion

i it: bortseende från eller döljande av detaljer som är av underordnad betydelse för den uppgift som ska lösas. – I it brukar man tala om styrningsabstraktion (control abstraction), procedurabstraktion (procedural abstraction) och dataabstraktion (data abstraction):

    • – Målet för styrningsabstraktion är att man ska kunna tala om vad som ska göras utan att behöva beskriva hur det ska gå till;
    • Procedurabstraktion är att dölja eller bortse från detaljerna i en procedur;
    • – Målet för data­ab­strak­tion är att man ska kunna hantera infor­ma­tion i en dator eller ett nätverk utan att behöva veta var informationen är lagrad rent fysiskt, och utan att behöva tala om för datorn hur ettor och nollor ska flyttas från hård­disken eller SSD:n till arbetsminnet.

– På engelska: abstraction. – Abstraktion hör ihop med virtuali­se­ring och arkitektur.

[systemutveckling] [ändrad 26 augusti 2021]