abstraktion

(abstraction) – i it: att bortse från eller dölja detaljer som är ir­re­le­vanta för den uppgift som ska lösas. I it brukar man tala om styr­nings­ab­strak­tion (control ab­straction), procedurabstraktion och data­ab­strak­tion (data ab­straction). Målet för styr­nings­ab­strak­tion är att man ska kunna tala om vad som ska göras utan att behöva be­skriva hur det ska gå till. Procedur­abstraktion är att dölja eller bortse från detaljerna i en procedur. Målet för data­ab­strak­tion är att man ska kunna hantera in­for­ma­tion i en dator eller ett nätverk utan att behöva veta var in­for­ma­tionen är lagrad rent fysiskt, och utan att behöva tala om för datorn hur ettor och nollor ska flyttas från hård­disken till arbets­minnet. – Ab­strak­tion hör ihop med virtu­ali­se­ring.