Ada Initiative

en nerlagd organisation för ökning av kvinnors del­tagande i utveck­l­ingen av öppen käll­kod och i en kultur fri från hinder som upphovsrätt. – Rö­relsen fanns 20112015. Den var upp­­­kallad efter Ada Lovelace†, och grundades 2011 av Valerie Aurora (länk) och Mary Gardiner (Twitter). Ada Initiative lades ner i oktober 2015 därför att de två grundarna lämnade ledningen – se rörelsens blogg (länk). – Se adainitiative.org (inaktuell).

[nerlagt] [orga­ni­sa­tioner] [ändrad 9 december 2019]