adapter

network adapter – anordning som ansluter en dator till ett nätverk. Till exempel ett nät­verks­kort eller ett kort som ansluter datorn till mobil­nätet. På nyare datorer brukar an­slut­ning till vanliga typer av dator­nät vara helt integrerade i datorn. Ordet adapter används annars om alla slags an­ord­ningar som får saker att passa ihop, till exempel an­pass­nings­don för olika slags kontakter. Stavas också adaptor. – Men skilj mellan adapter och adopter: en adopter är en person, se early adopter.