additional decryption key

(ADK) – extra krypterings­nyckel som ger arbets­givaren möjlig­­het att dekryptera en an­ställds krypterade med­de­lan­den utan att ha till­gång till den an­ställdas privata nyckel. ADK kan användas i företags­versionen av PGP version 5.5 och senare. – Den anställdas öppna nyckel (publika nyckel) är utformad så att den (som vanligt) hör ihop med den anställdas privata nyckel, men med ADK krypterar den också så att det passar till en alternativ privat nyckel (dekrypterings­nyckel) som arbets­givaren har hand om. E‑post och andra dokument som har krypterats med den anställdas öppna nyckel (och som normalt därför bara kan dekrypteras med samma anställdas privata nyckel, som hon ensam har tillgång till) kan vid behov dekrypteras genom att arbets­givaren i stället använder ADK. – För­klaring på engelska finns här (från 2004).

[kryptering] [ändrad 9 februari 2018]