Adobe Reader

Adobes visningsprogram för pdf-filer. Adobe Reader kan bara visa pdf-filer, inte ändra dem eller framställa nya pdf-filer. Man kan däremot skriva kommentarer och signera. Adobe Reader kan laddas ner gratis här.

[applikationer] [ändrad 20 oktober 2020]