Adobe Reader

Adobes visningsprogram för pdf-filer. Adobe Reader kan bara visa pdf-filer, inte ändra dem eller fram­ställa nya pdf-filer. Kan laddas ner gratis här.

[applikationer] [ändrad 2 oktober 2018]