PDF

portable document formatAdobes filformat för digitala dokument. – Doku­ment som pub­li­ce­ras som PDF‑filer ser i detalj likadana ut vid visning och utskrift, oavsett vilket operativsystem som används. Texten i PDF‑filer är också sökbar. – PDF‑formatet lanserades 1993, och har blivit en inofficiell världsstandard. Det kallades när det var nytt ibland för Acrobat. Men Acrobat är programmet som man använder för att framställa PDF‑filer. Programmet som visar PDF‑filer heter Adobe Reader. Men många andra program och webbläsare kan visa PDF‑filer. – Läs också om tillgänglig PDF.

[dokument] [filformat] [förkortningar på P] [ändrad 4 juli 2019]