PDF

portable document formatAdobes filformat för digitala dokument. – Doku­ment som pub­li­ce­ras som PDF‑filer ser i detalj likadana ut vid visning och utskrift, oavsett vilket operativsystem som används. Texten i PDF‑filer är också sökbar. PDF är baserat på PostScript (mer om det här). – PDF‑formatet lanserades 1993, och har blivit en inofficiell världsstandard. Det kallades när det var nytt ibland för Acrobat. Men Acrobat är programmet som man använder för att framställa PDF‑filer. Programmet som visar PDF‑filer heter Adobe Reader. Men det finns många andra program och webbläsare som kan visa PDF‑filer. – Läs också om tillgänglig PDF.

[dokument] [filformat] [förkortningar på P] [ändrad 13 februari 2022]