PDF

portable document formatAdobes fil­format för digitala do­ku­ment. – Doku­ment som pub­li­ce­ras som PDF‑filer ser i detalj lika­dana ut vid visning och ut­skrift, oavsett vilket operativsystem som används. Texten i PDF‑filer är också sökbar. – PDF‑formatet lanserades 1993, och har blivit en inofficiell världsstandard. Det kallades när det var nytt ibland för Acrobat. Men Acrobat är pro­gram­met som man an­vänder för att fram­ställa PDF‑filer. Program­met som visar PDF-filer heter Adobe Reader. Men många andra program och webbläsare kan visa PDF‑filer. – Läs också om tillgänglig PDF.

[dokument] [filformat] [förkortningar på P] [ändrad 4 juli 2019]