Adsense

Googles tjänst för förmedling av annonser som publiceras på webbsidor som inte tillhör Google. – Den som har en webb­plats och vill anlita Adsense registrerar sig först hos Google. Google använder sedan ord från webbplatsen i kombination med annan information för att välja ut annonser som automatiskt visas på webb­sidorna. Annonsören betalar till Google baserat på antalet klick på annonsen, och webb­platsens ägare får en andel av annonsintäkterna. Nästan en tredje­del av Googles intäkter kom 2010 från Adsense. – Läs mer om Adsense på Googles webbsidor (länk).

[marknadsföring] [ändrad 7 september 2018]