affective computing

känsloigenkänning, känsloförmedlande teknik – igen­känning och för­medling av känslor och sinnes­tillstånd med hjälp av dator­teknik. Kan användas för:

  1. känsloigenkänning – datoriserade metoder att avläsa om en människa är glad, ledsen, trött…;
  2. känsloöverföring – tekniker för representera avsändarens känslor för mot­tagaren i data­kommunikation;
  3. känslosimulering – att få syntetiska röster eller dator­animerade ansikten att efterlikna känslouttryck.

[datoranimering] [grafiskt användargränssnitt] [maskininlärning] [ändrad 17 september 2019]