anakronym

(anacronym) – anakronistisk akronym – en akro­nym (initialförkortning) som är så välkänd att de flesta har glömt att det är en förkortning. – Radar är en an­akro­­nym (radio de­tection and ranging), liksom laser (light amplification by stimu­lated emission from radia­tion). Bland före­tags­­namn är IBM och Ikea kända förkortningar, men hur många vet på rak arm vad de står för? (Ikea står för Ingvar Kamp­rad Elm­ta­ryd Agun­na­ryd.) – Anakronymer kan vara pseudoförkortningar, det vill säga att det ursprungliga kompletta namnet används inte längre. – Företagsnamnet Sun† var från början en akro­nym. – Se också bakro­nym, rekursiv för­kort­ning och retronym.

[typer av förkortningar] [ändrad 31 december 2017]