aktiv köhantering

en metod att hantera köer i TCP/IP på ett sätt som förebygger oönskade bieffekt­er av den enklaste formen av köhantering vid hög belastning. Man vill undvika något som kallas för global synkronisering – se nedan. – Bakgrund: När en router inte hinner skicka paket vidare i samma takt som de kommer in är den enklaste lösningen att lägga inkommande paket i en kö (eller buffert), och om kön är full så kastar systemet ytterligare inkommande paket. Det kallas på engelska för tail drop, ”att kasta svansen”. Avsändarna måste då skicka om paketen. Aktiv köhantering innebär att routern börjar kasta paket redan innan kön har blivit full. Detta kan göras enligt olika principer. – Anledningen till att man använder aktiv köhantering är att man vill undvika något som kallas för global synkronisering. Det kan uppstå vid högtrafik när nätverket kastar många paket, vilket leder till omsändning, vilket ökar belastningen på nätverket ännu mer. Avsändarna av paketen minskar då automatiskt takten i omsändningarna. Routern har ofta flera köer, och mönstret av kastade paket och omsändningar kan efter ett tag komma i ett pulserande flöde som är samma i alla köer: ena ögonblicket för många paket, nästa ögonblick glest mellan dem. Det är ett ineffektivt sätt att utnyttja nätverkets kapacitet. Genom att börja kasta paket redan innan kön är full gör aktiv köhantering att trafikflödet med omsändningar blir jämnare och risken för global synkronisering minskar. – På engelska: active queue management, AQM.

[internet] [11 december 2017]

Dagens ord: 2018-07-01