akustisk NFC

dataöverföring på kort håll med hörbara ljud. Man använder datorns eller mobiltelefonens inbyggda högtalare för sändning och mikrofonen för mottagning samt ett program som kodar meddelanden som en ljudsignal respektive tolkar signalen. – Se Chirp† och Dhwani. På engelska: acoustic NFC. – Namnet: Anspelar på NFC, near field communication.

[kontaktlöst] [ljud och bild] [ändrad 31 december 2017]