Dhwani

en experimentell teknik för trådlös data­över­föring med ljud mellan mobiltele­foner (akustisk NFC.) – Tekniken har utvecklats av Micro­soft Research. Den är tänkt att användas som ett slags NFC, alltså för dataöverföring mellan två mobil­tele­foner som hålls intill varandra. Telefonernas inbyggda högtalare och mikro­fon används. Data­takten är 2,4 kilobit per sekund, vilket anses tillräck­ligt för till exempel betalningar. För att minska störningar används en teknik som heter Jam­secure, som innebär att den mottagande tele­fonen avsikt­ligt skickar ut en störande signal, som den sedan själv kan filtrera bort. – Dhwani beskrivs i en artikel från 2013, se här. – Namnet: Dhwani, på sanskrit dhvani, betyder ljud, melodi, åska. – Se också Chirp†.

[experimentell teknik] [ljud och bild] [trådlöst] [ändrad 10 november 2018]