akut accent

accenten över e i kafé och i andra ord. –– Akut accent är den enda accent som används på svenska (förutom den grava accenten i à), och akut accent före­­kom­mer på svenska bara över e. –– Be­­teck­­ningen akut betyder här ’’skarp’’, ’’spetsig’’, och syftar på att akut accent på franska markerar en upp­­gång i in­tona­tionen. –– På engelska an­vänds akut accent ibland för att ange att bok­­staven e ska uttalas: pokémon (=”pocket monster”) ska ut­talas så att e:et hörs, men utan be­toning på e. –– Skilj mellan akut accent och apo­­strof (’’). –– Ob­servera att vi skriver kafé – kaféerna, men museum –– museerna. Det ska inte vara accent i muse­erna därför att det inte finns någon accent i museum. –– Se också död­­tangent.