akut accent

accenten över e i kafé och i andra ord. – Akut accent är den enda accent som används på svenska (förutom den grava accenten i à), och akut accent förekom­mer på svenska bara över e. – Akut betyder här skarp, spetsig, och syftar på att akut accent på franska markerar en uppgång i intona­tionen. – På engelska an­vänds akut accent ibland för att ange att bokstaven e ska uttalas: pokémon (=pocket monster) ska ut­talas så att e:et hörs, men utan betoning på e. – Skilj mellan akut accent och apostrof (’). – Observera att vi skriver kafé – kaféerna, men museum – museerna. Det ska inte vara accent i muse­erna därför att det inte finns någon accent i museum. – Se också dödtangent.

[tecken] [ändrad 19 april 2020]