akut accent

accenten över e i kafé och i andra ord. – Akut accent är den enda accent som används på svenska (förutom den grava accenten i à), och akut accent före­­kom­mer på svenska bara över e. – Be­­teck­­ningen akut betyder här ’skarp’, ’spetsig’, och syftar på att akut accent på franska markerar en upp­­gång i in­tona­tionen. – På engelska an­vänds akut accent ibland för att ange att bok­­staven e ska uttalas: pokémon (=pocket monster) ska ut­talas så att e:et hörs, men utan be­toning på e. – Skilj mellan akut accent och apo­­strof (’). – Ob­servera att vi skriver kafé – kaféerna, men museum – museerna. Det ska inte vara accent i muse­erna därför att det inte finns någon accent i museum. – Se också död­­tangent.