apostrof

tecknet ’. – Apostrofer markerar utelämnade bokstäver, på engelska också genitiv. De står alltid mellan två bokstäver eller intill en bokstav. – På engelska står det före genitiv‑s, som i Mary’s och i sammandragningar som we’re (=we are). På svenska används apostrof för citat inom citat. Exempel: ”Hon sa ’hej då’ och gick.” – Genitiv av ord som slutar på s, x och z (som i ”bröderna Marx filmer”) markeras numera inte med apostrof. Apostrof kan på svenska också markera utelämnade bokstäver som i på’n bara!, tro’t om du vill. I välkända kortformer som inte kan missförstås behövs ingen apostrof: gå på stan, ett sånt oväsen.  – Skilj mellan apostrof och asterisk (*). Skilj också mellan apo­strof och akut accent, som bara används över bokstäver, som i ordet kafé – Typografi: ”Riktiga” apostrofer är antingen krulliga (de ser ut som siffran 9 i miniatyr) eller formade som en kort lutande kil. På tangentbord finns ingen riktig apostrof, utan bara tecknet för längdmåttet fot, som vanligen finns på tangenten intill Ä. Fottecknet är ett kort lodrätt streck. Det kan inte visas här, eftersom webbläsarna automatiskt byter ut det mot en riktig apostrof. Inom boktryckarkonsten är apo­strof och fottecken två olika tecken. Riktiga apo­strofer finns i teckenuppsättningen på alla persondatorer, men det kan vara besvärligt att in­foga dem i text. Vissa program, till exempel Microsoft Word, kan ställas in så att de automatiskt byter ut fottecken mot riktiga apostrofer (). I denna ord­­lista byts fottecken successivt ut mot riktiga apostrofer. (Tyvärr vill vårt publiceringsverktyg WordPress byta ut tumtecken mot apostrofer även när det ska vara tumtecken.) – I språkvetenskap används apostrofer för att markera ords betydelse. ’Hund’ syftar då på vad ordet står för, begreppet hund, (canis familiaris, dog, chien…), inte ordet som sådant (h+u+n+d), och inte heller för en konkret hund. – Se också citattecken och IB4m.

[tecken] [ändrad 29 april 2018]