apostrof

tecknet ’. – Apostrofer markerar utelämnade bokstäver, på engelska också genitiv. De står alltid mellan två bokstäver eller intill en bok­stav. – På engelska står det före genitiv‑s, som i Mary’s och i sammandragningar som we’re (=we are). På svenska används apostrof för citat inom citat. Exempel: ”Hon sa ’hej då’ och gick.” – Genitiv av ord som slutar på s, x och z (som i ”bröderna Marx filmer”) markeras numera inte med apo­strof. Apostrof kan på svenska också markera utelämnade bokstäver som i på’n bara!, tro’t om du vill. I välkända kortformer som inte kan missförstås behövs ingen apostrof: gå på stan, ett sånt oväsen.  – Skilj mellan apo­strof och asterisk (*). Skilj också mellan apo­strof och akut accent, som bara används över bokstäver, som i ordet kafé – Typografi: ”Riktiga” apostrofer är antingen krulliga (de ser ut som siffran 9 i minia­tyr) eller formade som en kort lutande kil. På tangent­­bord finns ingen riktig apo­strof, utan bara tecknet för längd­­måttet fot, som vanligen finns på tangenten in­till Ä. Fot­­tecknet är ett kort lodrätt streck (kan inte visas här, eftersom webbläsarna automatiskt byter ut det mot en riktig apostrof). Inom boktryckarkonsten är apo­strof och fot­tecken två olika tecken. Riktiga apo­strofer finns i teckenuppsättningen på alla person­­datorer, men det kan vara be­svärligt att in­foga dem i text. Vissa program, till exempel Microsoft Word, kan ställas in så att de auto­matiskt byter ut fot­tecken mot riktiga apostrofer (). I denna ord­­lista byts fot­tecken successivt ut mot riktiga apo­strofer. (Tyvärr vill vårt publiceringsverktyg WordPress byta ut tumtecken mot apostrofer även när det ska vara tumtecken.) – I språk­veten­skap används apostrofer för att markera ords betydelse. ’Hund’ syftar då på vad ordet står för, begreppet hund, (canis familiaris, dog, chien…), inte ordet som sådant (h+u+n+d), och inte heller för en konkret hund. – Se också citat­­tecken och IB4m.

[tecken] [ändrad 29 april 2018]