alternativ och kompletterande kommunikation

forskningsområde som gäller hur man hjälper personer med funktionsvariationer att kommunicera. – Funktions­variationen kan gälla tal, hörsel, syn, förmåga att skriva eller förmåga att läsa. Resultatet av forskningen kan vara tekniska hjälpmedel som blickstyrning av datorer eller taligenkänning. Men det kan också vara principer för hur man skriver och utformar information för att den ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer. – På engelska: augmentative and alternative communication, förkortat AAC; på svenska AKK. – Tillgänglig information och kommunikation är samma sak, sedd i mottagarens perspektiv, se Myndigheten för delaktighet.

[funktionsvariation] [tillgängligt] [ändrad 19 augusti 2019]

Dagens ord: 2016-11-01