ändra

lägga till, byta ut eller ta bort information. – När det gäller ändringar i information som finns på datorer motsvaras ändra på engelska ofta av edit (redigera) eller update (uppdatera).

[informationshantering] [språktips] [ändrad 10 september 2019]

Dagens ord: 2021-01-28