edit

to edit – att redigera. Kan i it ofta översättas med ändra, i synnerhet i menyer. – Att redigera i journalistik och förlagsverksamhet är att bearbeta en text så att den blir bättre i olika avseenden, eventuellt att korta texten, men utan att ändra dess grundläggande innehåll. Men i informationsteknik och programmering använder man ofta ordet to edit om allt skrivande – även om att skriva första versionen av en text. – Formen att editera förekommer också på svenska. – Se också editor.

[ordbehandling] [programmering] [språktips] [ändrad 28 oktober 2019]