annotated reality

annoterad verklighet – teknik som förser användaren med kompletterande information, normalt text (annoteringar), om den fysiska omgivningen (människor och saker). – Annoterad verklighet förutsätter en kroppsburen dator, teknik som upp­fattar och känner igen det som finns i omgivningen samt speciell ut­rust­ning som hörlurar eller interaktiva glasögon. – Jäm­för med förstärkt verklighet (augmented reality).

[användargränssnitt] [kroppsburet] [verkligheter] [ändrad 5 april 2022]