annotering

sammanfattande ord för läsarens tillägg i ett dokument. Alltså sådant som marginalanteckningar, andra kommentarer och förstrykningar i böcker, tidningar och andra dokument. – Inom it har ordet annotering samma betydelse, men det handlar då särskilt om möjligheten att göra och spara annoteringar i dokument som visas på bildskärm. Det kan gälla webbsidor, PDF:er, andra dokument eller bilder. Ofta görs annoteringar direkt på bildskärmen (pekskärm) med en speciell penna. De kan också göras med tangentbord i textrutor som är knutna till en bestämd plats i dokumentet, förutsatt att ordbehandlaren eller annat program tillåter det. – Digitala annoteringar kan innehålla sådant som inte går att göra med papper och penna som foton, animeringar och länkar. – Tekniker som ger möjlighet till digitala annoteringar sparar vanligtvis annoteringarna i ett separat ”skikt” som sparas separat utan att originaldokumentet påverkas. Flera användare kan då göra egna anteckningar var för sig på samma dokument. – På engelska: annotation. – Läs också om Annotating all knowledge och annotated reality.

[ordbehandling] [personliga data] [ändrad 26 juni 2020]