annotering

(annotation) – sammanfattande ord för läsarens tillägg i ett dokument. Alltså sådant som mar­gi­nal­anteckningar, andra kommentarer och förstrykningar i böcker, tidningar och andra dokument. Inom it har ordet annotering samma betydelse, men det handlar då särskilt om möjligheten att göra och spara annoteringar i dokument som visas på bildskärm. Det kan gälla webbsidor, PDF:er, andra dokument eller bilder. Digitala annoteringar kan innehålla sådant som inte går att göra med papper och penna som foton, animeringar och länkar. – Tekniker som ger möjlighet till digitala annoteringar sparar vanligtvis annoteringarna i ett separat ”skikt” som sparas separat utan att originaldokumentet på­verkas. Flera användare kan då göra egna anteckningar var för sig på samma dokument. – Läs också om Annotating all knowledge och annotated reality.