Anonymous-OS

Linux-baserat operativ­system som uppgavs komma från hackar­kollektivet Anonymous. – Anony­mous‑OS var närmast baserat på Ubuntu. Det be­skrevs som till­kommet för under­visnings­ända­mål och för att testa hur säkra webb­sidor är. Det levererades med bland annat pro­­grammen DDOSIM och John the Ripper. – Anony­mous‑OS släpptes i mars 2012, men efter bara ett par dagar slutade den re­spek­te­rade program­­ner­­laddnings­­sajten Source­­Forge att erbjuda det, eftersom det bedömdes som en säker­hets­­risk – läs mer här. – Kopp­lingen till Anonymous är svår att bevisa eller mot­bevisa, efter­som Anonymous saknar officiella tales­personer. – Anony­mous‑OS ska inte för­växlas med Anonym OS.

[försvunnet] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]