meddelande

  1. – övergripande ord för e‑post, SMS, meddelanden i telefonsvarare och andra elektroniska meddelanden avsedda för mänskliga mottagare (samt naturligtvis också för icke‑elektroniska meddelanden);
  2. – i objektorienterade program: begäran att ett objekt ska utföra en metod (rutin, procedur). Kallas också för anrop eller metodanrop. I strikt objektorienterade program är alla programkörningar en serie meddelanden som skickas mellan objekt. Resultatet av att en metod har körts meddelas också som ett meddelande.

– På engelska i båda betydelserna: message.

[meddelanden] [programmering] [ändrad 16 augusti 2021]