systemanrop

(system call) – begäran från ett program att operativ­­systemet ska utföra en funktion. Detta gäller sådana funk­tioner som pro­­gram­met inte får utföra själv. Det beror på de inbyggda säker­­hets­­funk­tion­erna i operativ­­systemet: pro­­gram­men har lägre rättig­­heter än operativ­­systemet (se också ring). Så är det för att illa skrivna program inte ska kunna ställa till oreda. Alla funk­tioner som direkt på­verkar datorns hård­vara måste exe­kveras av operativ­systemet. Pro­­gram­men ber operativ­­systemet att göra det genom att skicka system­­anrop. – Se också anrop. – Mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 17 juni 2017]