användaranpassad

(user-adapted, user customized) – anpassad till användarens behov eller önskemål. Ordet kan användas om alla slags produkter och tjänster. Anpassningen kan göras på flera sätt:

  • – genom val och inställningar som användaren själv gör;
  • – genom att användaren anger sina önskemål och en tekniker gör anpassningarna, eller genom att en produkt tillverkas med modifieringar som använd­aren har bett om;
  • – genom att en funktion följer användarens beteende och anpassar användar­gränssnitt, menyer eller annat till det.

– Av de engelska termerna syftar user-adapted främst på mer eller mindre automatiska anpassningar, medan user-customized syftar på anpassningar enligt användarens önskemål. Men orden kan också tolkas som ”adapted by the user” respektive ”customized by the user”.

[produkter och tjänster] [språktips] [ändrad 10 oktober 2018]