dirigeringstabell

(routing table) – tabell över IP-adresser med information om hur de kan nås (vägval). Dirigeringstabeller finns i alla routrar. Varje gång ett paket når routern slår routern upp dess angivna destination i dirigeringstabellen och vidarebefordrar (dirigerar) sedan paketet dit med användning av den lagrade informationen. – Dirigeringstabeller kan vara dynamiska eller statiska. Dynamiska dirigeringstabeller uppdateras löpande – se border gateway protocol. Statiska dirigeringstabeller måste uppdateras manuellt och används främst i små lokala nätverk och för kommunikation mellan internetoperatörer, i så fall för att man vill försvåra manipulation av informationen.

[internet] [7 april 2020]