Apollonsyndromet

Guden Apollon besegrar Python.
Guden Apollon besegrar Python.
  1. det att ett projekt misslyckas eller drar ut på tiden därför att begåvade deltagare tvistar med varandra;
  2. – det att någon på svaga grunder påstår sig ha spelat en avgörande roll i ett viktigt projekt;
  3. – det att man avsiktligt drar ut på ett projekt för att det inte ska av­slutas.

– Benämningen kommer från den brittiske psykologen Meredith Belbin (belbin.com), som avsåg betydelse 1. Han beskrev feno­menet 1981 i sin bok Manage­ment teams (länk). Boken finns på svenska med samma titel. På engelska: Apollo syndrome. Namnet, efter den grekiska guden Ἀπόλλων, som på svenska heter Apollon, har ingen särskild inne­börd, utan valdes godtyck­ligt.

[projektarbete] [psykologi] [ändrad 7 augusti 2021]