application account

  1. applikationskonto: konto som ger användare tillgång till en applikation. Användaren behöver alltså ange ett användarnamn och ett lösenord för att få använda applikationen;
  2. ansökningskonto: konto som tilldelas en sökande till en skola eller till en anställning. Kontot innehåller den information som den sökande har skickat in och ofta också information om hur långt ansökningsprocessen har kommit.